Parkeringsløsninger for hoteller
Det er afgørende for jeres hotel, at jeres gæster bliver efterladt med en positiv og anbefalelsesværdig oplevelse, når de besøger jer. Når parkering er det første og sidste besøgende møder i forbindelse med deres ophold på hotellet, er det vigtigt, at parkering ikke fylder og har en negativ betydning for den samlede oplevelse. Parkeringsfaciliteterne skal afspejle hotellets høje servicestandard ved, at det er nemt og gnidningsfrit for gæster at parkere. Ligesom, at parkering ikke skal fylde hos jeres gæster, skal det heller ikke fylde hos jer. Ved at lette parkeringsadministrationen frigiver vi tid, så I kan bruge jeres ressourcer bedre og give jeres gæster den bedste service.
Vi tilbyder
 • Håndtering af digitale p-tilladelser til hotel- og konferencegæster samt evt. medarbejdere
 • Linktilladelser til konferencegæster mv.
 • Smarte integrationer med bookingsystemer
 • Betalingsparkering
 • ANPR-system (kameraparkering)
 • Indretning og optimering af jeres parkeringsområde
 • Parkeringsopsyn med den gode service for øje
 • Opsætning af skilte og opmærkning
 • Løbende rådgivning om optimeringsmuligheder
Fordele for jer
 • Øget tilfredshed hos gæster
 • Mulighed for øget indtjening via parkering
 • Fleksibel og nem parkeringsadministration
 • Mindre parkeringsadministration
 • Bedre overblik og kontrol over jeres parkeringsområde
 • Optimal belægningsgrad på parkeringsområdet
 • Bedre udnyttelse af parkeringsområdet
Digitale p-tilladelser
I får adgang til vores p-tilladelsessystem, ParkCare, som vi anvender til udstedelse og håndtering af digitale p-tilladelser. Med digitale p-tilladelser har I mulighed for at udstede gratis parkering eller betalingsparkering til gæster i et bestemt tidsrum. Digitale p-tilladelser gør parkering nemmere for jeres gæster, da de slipper for at gå frem og tilbage med en fysisk p-billet. Desuden er det en løsning til at administrere medarbejder- og leverandørparkering.
Skal vi hjælpe jer?
Vi sammensætter en løsning, der passer bedst til jer med udgangspunkt i jeres unikke behov. Kontakt os for at høre mere om, hvad vi kan gøre for jer.
Kontakt os
Vi tager os af hele processen, fra etablering og vedligeholdelse til håndhævelse af ukorrekt brug af jeres parkeringsområder. Tag en uforpligtende snak med en af vores rådgivere om dine muligheder.
Bliv kontaktet
Vi anvender cookies for at sikre, at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website. Læs mere