Behandling af personoplysninger | ParkZone
 

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1.   Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
ParkZone A/S, Valhøjs Allé 174-176, 2610 Rødovre.  CVR-nr.: 27396682.
E-mail: sagsbehandling@parkzone.dk . Tlf.: 70252695.

2.   Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Det overordnede formål med at behandle dine personoplysninger er, at besvare den henvendelse du har sendt til os.
Retsgrundlag for behandling: 
Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 ltr. a (Samtykke, som følge af aktiv viljetilkendegivelse).
Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 ltr. f (Legitim interesse, hvis oplysninger har betydning for en sag mellem dig og ParkZone A/S eller mellem en du repræsenterer og ParkZone A/S.)

3.   Kategorier af personoplysninger
Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, reg.nr., mail, telefon, kontooplysninger, fødselsdato samt andre private oplysninger.
Cpr.nr.: Cpr.nr. (Kun efter udtrykkeligt samtykke).
Følsomme oplysninger: Helbredsoplysninger (Kun efter udtrykkeligt samtykke).

4.   Modtagere eller kategorier af modtagere
Alle oplysninger under punkt 3 sendes til ekstern inkassosamarbejdspartner, såfremt der ikke sker fyldestgørende betaling af et evt. udestående krav, som din henvendelse vedrører, såfremt sagen sendes til ekstern inkassering.
Der overdrages kun oplysninger til sikre tredjelande.

5.   Hvor dine personoplysninger stammer fra
Oplysninger kan også stamme fra din henvendelse til os (fx mail, klageformular, brev).

6.   Vi opbevarer dine oplysninger
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på, at dine oplysninger ikke opbevares længere end højst nødvendigt og at dine oplysninger alene er tilgængelige for de medarbejdere/modtagere, der har brug for oplysningerne til deres arbejde.

7.   Anonymiseret brug af data
Data kan blive brugt til anonyme statistikker. Oplysningerne vil blive brugt kollektivt, og ingen individuelle brugere af databasen kan identificeres ud fra de anvendte oplysninger.

8.   Retten til at trække et samtykke tilbage
Har vi persondata vi udelukkende behandler på baggrund af dit samtykke, kan du altid kalde dette samtykke tilbage og den konkrete persondata vil herefter blive slettet. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9.   Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk .

10.  Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk .