Kontrolafgifter - FAQ | ParkZone
 

Hvorfor har jeg endnu ikke fået svar på min henvendelse?

Vi modtager dagligt mange henvendelser, og vi gør alt for at besvare dem så hurtigt som muligt. Dog kan der i perioder være længere svartider, men vi håber, at du kan bære over med os.

Hvis din sag drejer sig om en kontrolafgift, vil en af vores sagsbehandlere gennemgå og vurdere din sag og vende tilbage til dig hurtigst muligt. Husk altid at oplyse din sags løbenummer, når du skriver til os om en kontrolafgift.

Hvis du har oplyst dit løbenummer og e-mailadresse korrekt, bliver din sag automatisk sat i bero, indtil du har modtaget en henvendelse fra os. Du modtager en bekræftelse fra os om, at vi har modtaget din indsigelse.

Vi kan sikre den bedst mulige og hurtigste sagsbehandling, hvis du sender en indsigelse skriftligt, og hvis du kun sender én indsigelse per sag. Vi skal nok vende tilbage til dig så hurtigt som muligt.

Kan jeg stille spørgsmål angående en kontrolafgift, selvom jeg ikke har et løbenummer?

Ja, du kan sagtens stille spørgsmål angående en kontrolafgift, selvom du ikke har et løbenummer. Husk at sætte hak ved feltet »jeg har ikke et løbenummer«. Husk også at dobbelttjekke om dine kontaktoplysninger er indtastet korrekt, da vi bruger dem til at kontakte dig.

Hvordan betaler jeg min kontrolafgift?

Du har mulighed for at betale på flere måder.
 
Du kan vælge at anvende det tilsendte girokort. Hvis du vælger den mulighed, kan du nemt betale via vores hjemmeside ved at trykke på knappen "Betal kontrolafgift". Du finder knappen på siden "Kontrolafgift". 

Du kan også vælge at betale via en bankoverførsel. Beløbet skal overføres til følgende konto:

Reg. nr. 4845
Kontonr. 4779316564

Husk at henvise til dit løbenummer, når du betaler. Vi bruger nummeret til at identificere, hvem der har betalt. 

Kan jeg få rabat på kontrolafgiften som studerende eller pensionist?

Vi tilbyder desværre ikke rabat til studerende eller pensionister. Vi vil gerne sikre en ensformig sagsbehandling, hvor der ikke forskelsbehandles. Beløbet på kontrolafgiften er derfor ens for alle.

Kan jeg afdrage på en kontrolafgift?

Ja, det kan du sagtens. 

Vi tilbyder en afdragsordning, hvor du kan afdrage beløbet over 3 måneder. Betalingen opdeles i lige store rater. Afdragsordningen er rentefri, så længe ordningen overholdes. Vi tilmelder betalingerne til betalingsservice for dig.

Hvis du er interesseret i en afdragsordning, kan du kontakte os via kontaktformularen.

Kan jeg få udskudt min betalingsfrist?

Ja, vi udskyder gerne din betalingsfrist.

Hvis du skal have den udskudt, er det vigtigt, at du kontakter os hurtigst muligt for at undgå et rykkergebyr.

Du kan kontakte os via kontaktformularen. En af vores sagsbehandlere vil herefter tilbyde dig en ny betalingsfrist.

Hvordan vurderer ParkZone min klage?

Vi vurderer din klage objektivt ud fra de respektive parkeringsregler på parkeringsområdet. De regelsæt, der er på parkeringsområdet, har vi aftalt i samråd med ejerne af parkeringsområdet.

Hvis reglerne ikke er overholdt, fastholder vi kontrolafgiften. Vi annullerer kun kontrolafgiften, hvis den er givet på et fejlagtigt grundlag. Det vil altid være parkeringsreglerne på parkeringsområdet, som vil være afgørende i alle vurderinger. Vi vil for god ordens skyld gerne nævne, at subjektive omstændigheder ikke har en betydning for vores afgørelse af din klage. Det skyldes, at vi ikke ønsker at forskelsbehandle, og at vi bestræber os på at have en sagsbehandling, som er ens for alle.

Kan jeg klage til andre end ParkZone over min kontrolafgift?

Ja. Gives der ikke medhold i klagen, kan sagen, mod betaling af et klagegebyr, indbringes for Parkeringsklagenævnet. Klageformular samt information findes på www.parkeringsklagenævnet.dk .

Hvilke regler gælder for et handicapparkeringskort på ParkZones parkeringsområder?

ParkZones regler vedr. handicapparkering adskiller sig fra handicapparkeringreglerne på offentlige områder. 

Vær opmærksom på, at følgende regler kun gælder på parkeringsområder administreret af ParkZone. Reglerne kan være anderledes på parkeringsområder administreret af andre privatejede parkeringsselskaber.

Hos ParkZone gælder følgende regler for handicapparkering med handicapparkeringskort:

Parkering på handicapplads:
Bilen er fritaget for at opfylde parkeringsreglerne, som gælder på parkeringsområdet, hvis bilen parkeres på en handicapplads med et handicapparkeringskort placeret synligt i bilens forrude. Dog findes der undtagelser til denne hovedregel. 

På alle parkeringsområder er der placeret et skilt lige foran handicappladsen. Reglerne der står på skiltet skal følges. Et eksempel på det kunne være:  »Parkering på handicapplads tilladt med gyldigt handicapparkeringskort og gyldig p-billet«.

Parkering på almindelig plads:
Bilen er ikke fritaget for at opfylde parkeringsreglerne, selvom et handicapparkeringskort er placeret synligt i forruden, hvis den er parkeret på en almindelig plads. Bilen skal opfylde parkeringsbestemmelserne på området på lige fod med andre biler.

Hvad er et kompensationsbeløb på 310,00 kr?

Vi pålægger i visse sager et kompensationsbeløb på 310,00 kr., hvis betalingsfristen ikke overholdes.
Hjemlen til at opkræve dette findes i rentelovens, § 9 a, stk. 3. Beløbets størrelse er fastsat af EU.

Kompensationsbeløbet pålægges kun, hvis bilen er registreret med et CVR-nummer, og betalingen ikke er sket til tiden. Kompensationsbeløbet pålægges sammen med 1. rykkergebyr og opkræves for at dække inddrivelsesomkostningerne.

Hvis bilen er blevet brugt privat, da kontrolafgiften blev uddelt, opkræves kompensationsbeløbet ikke.  I sådan et tilfælde kræver vi dog dokumentation for, at bilen også må benyttes privat.

Hvem fastsætter parkeringsreglerne på pladser, der er administreret af ParkZone?

Hos ParkZone administrerer vi private parkeringsområder, hvor aftaleloven og reglerne om privat ejendomsret gælder.


Parkeringsreglerne på parkeringsområderne kan variere fra parkeringsområde til parkeringsområde, men de fastsættes altid i fællesskab med dem, der har råderet over parkeringområdet. Det kan f.eks. være grundejerne. 

Hvorfor koster kontrolafgiften 910,00 kr., når den andre steder koster 510,00 kr.?

Vi er en privatejet virksomhed, og vi administrerer udelukkende private parkeringsområder. Der findes ingen regler for beløbet på en kontrolafgift udstedt på et privat område. I stedet anvendes aftalelovens § 36, hvor det fremgår, at beløbet ikke må være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde.

I ParkZone har vi valgt at fastsætte beløbet til 910,00 kr., men det bestemmes altid i fællesskab med grundejeren. 

Hvornår er der tale om parkering?

Vi følger færdselslovens definition på parkering.

Parkering er defineret i færdselsloven § 2, nr. 17 på følgende måde:

 
»enhver hensætning af et køretøj med eller uden fører. Standsning kortere end 3 minutter, standsning for af- eller påstigning samt af- eller pålæsning af gods anses dog ikke for parkering«.

Du skal være opmærksom på, at vi kræver dokumentation ved af- og pålæsning. Desuden forbeholder vi os retten til at få afprøvet dokumentationen ved domstolene.

Hvornår er en bil uden for en opmærket plads?

En bil er parkeret uden for en opmærket plads, når en del af hjulet eller bilens karrosseri ikke er placeret inden for afmærkningen af pladsen. Det er derfor ikke et krav, at der skal være et helt hjul uden for pladsmarkeringen.

Hvorfor udsteder ParkZone kontrolafgifter?

Vi fører opsyn med parkeringsområderne, og vi udsteder kontrolafgifter til dem, der ikke følger reglerne for at sikre, at parkeringsreglerne overholdes. Det gør vi for at sikre, at der er plads til de mennesker, som har ret til at bruge p-pladserne. 

Hvorfor har jeg modtaget en kontrolafgift, selvom jeg har betalt for min parkering?

Betaling er ikke den eneste forudsætning for en lovlig parkering på vores parkeringsområder. Alle andre relevante parkeringsområder på pladsen skal overholdes. Du kan eksempelvis modtage en kontrolafgift, hvis du overtræder følgende regler:

  • Hvis parkering er uden for p-plads
  • Hvis tiden på p-skiven er overskredet
  • Hvis gyldig p-billet mangler

Vi gør for god ordens skyld opmærksom på, at en p-billet fra en anden parkeringsudbyder ikke er gældende på parkeringsområder administreret af os.

Hvorfor er det nødvendigt at håndhæve reglerne?

Det er altid på eget ansvar at overholde de gældende parkeringsbestemmelser på parkeringsområdet. Hvis ikke det er muligt at overholde reglerne, er det nødvendigt at finde en anden omkringliggende plads. Ved at parkere i strid mod reglerne, kan man risikere at spærre pladsen for andre bilister, beboere eller abonnenter, og det er derfor nødvendigt at håndhæve reglerne.

Hvad er forskellen mellem en standsning, af- og pålæsning og en parkering?

I færdselsloven skelnes der mellem en standsning, af- og pålæsning og en parkering. En standsning er enhver hensætning af bilen med eller uden fører i højst 3 minutter. Af- og pålæsning er også en standsning, men forudsætningen og forskellen er, at der skal være aktivitet ved køretøjet. Efter 3 minutter kendetegnes motorkøretøjets tilstedeværelse som værende en parkering.