Parkeringsopsyn | ParkZone
 
Opsyn på parkeringsområder
Vi fører opsyn på private områder, hvor ejere ønsker, at p-pladserne er ledige til dem, de ønsker, der skal bruge dem. Hvis I vil skabe plads samt sikre ordnede og trygge forhold for jeres parkerende, har I mulighed for at få opsyn på jeres parkeringsområde. Med professionelt vagtopsyn kan I sikre, at der er plads til dem, der skal parkere, at uønskede bilister ikke optager jeres p-pladser, og at der parkeres efter reglerne på området.
Vores parkeringsvagter
Vores vagter er blandt de dygtigste og mest veluddannede i branchen. Vi adskiller os bl.a. fra de fleste andre parkeringsselskaber ved, at vores vagter er autoriserede af Politiet. Vores vagtpersonale bliver løbende videreuddannet for at styrke og udvikle kompetencer. De får blandt andet kurser i udvidet førstehjælp, brandbekæmpelse, konflikthåndtering og kommunikation. Alle vores vagter er ansat på overenskomst, og ingen af dem er provisionslønnede.

Vores vagter kører i elbiler, og flere steder transporterer de sig også på elcykler og cykler.Sikkerhed, tryghed og service
Da vores vagter er autoriserede af Politiet, har de ikke alene kompetencerne til at kontrollere om brugere af parkeringsområderne overholder parkeringsbestemmelserne, men de kan også fungere som sikkerhedsvagter, der skaber trygge rammer på området. Vores vagter agerer som et udvidet serviceorgan, der kan hjælpe brugere af parkeringsområderne med spørgsmål om parkering. Ved både at kontrollere, holde opsyn med parkeringsområdet og yde service overfor brugerne, er vagterne med til give jeres brugere en tryg oplevelse og samtidig sikre, at regler overholdes.
Vi tager os af hele processen, fra etablering og vedligeholdelse til håndhævelse af ukorrekt brug af jeres parkeringsområder. Tag en uforpligtende snak med en af vores rådgivere om dine muligheder.
Bliv kontaktet